Skip to main content
  • Voor jongeren is het uitstellen van alcoholgebruik heel belangrijk om risico’s te voorkomen/beperken.
  • Jongeren onder de 18 jaar zijn meestal nog niet goed in staat 'matig' te drinken. 
  • De regel ‘Geen alcohol voordat je 18 bent’ werkt enorm goed, omdat jongeren zich door deze regel geremd voelen.
  • Ga het gesprek met je kind aan en stel grenzen.
  • Je kind thuis 'leren drinken' raden we af.
  • Wees je bewust van de voorbeeldrol die je als ouder hebt.

Het effect van alcohol

Alcohol is een verdovend middel. Hierdoor voelen we ons ontspannen, minder geremd en stappen we makkelijker de dansvloer op. Alle functies van de hersenen gaan minder goed werken. Denk aan het inschatten van risico's, het onder controle houden van emoties, de zintuigen (kijken, voelen, proeven, enzovoort) en de coördinatie. Dit is het sturen van je armen en benen. Wanneer iemand veel alcohol in zijn/haar lichaam heeft, kan dit zorgen voor bewusteloosheid, een coma en kan iemand zelfs overlijden. 
Het effect van een middel is altijd afhankelijk van het middel zelf, de persoon en de omgeving. (Zie: De Zinbergdriehoek)

Risico's op korte termijn

Het drinken van alcohol kan zorgen voor overmoedig gedrag en overhaaste beslissingen. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Denk aan een vechtpartij, onveilige seks of deelnemen aan het verkeer. Doordat alcohol de hersenen verdooft, kan alcohol voor levensgevaarlijke situaties zorgen.

Risico's op lange termijn

Alcohol is een verslavend middel. Wanneer iemand veel alcohol gebruikt en hier plotseling mee stopt, krijgt hij/zij last van heftige onthoudingsverschijnselen. Dit zijn geestelijke en lichamelijke klachten die iemand krijgt, wanneer hij/zij stopt met een middel. Daarnaast kan alcohol zorgen voor orgaanschade, zoals leververvetting, hart- en vaatziekten en schade aan de hersenen. Ook is alcohol een kankerverwekkend middel. Omdat de hersenen van jongeren nog in ontwikkeling zijn, zijn ze extra gevoelig voor deze negatieve effecten. 

Alcohol en jongeren

In Katwijk heeft 48% van de 4e-klassers afgelopen maand alcohol gedronken. Liefst 38% heeft meteen ook veel gedronken, dit noemen we binge drinken: 5 glazen of meer tijdens één gelegenheid, bijvoorbeeld op één avond. Om die reden is de leeftijdsgrens op 18 gesteld! De hersenen van jongeren zijn nog niet uitontwikkeld, hierdoor zijn ze nog niet goed in staat zichzelf te matigen en bovendien zijn ze extra gevoelig voor de negatieve effecten van alcohol.

Thuis 'leren drinken'

Voor volwassenen geldt: hoe minder, hoe beter. Voor jongeren is het uitstellen van alcoholgebruik heel belangrijk om risico’s te voorkomen/beperken. Omdat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met alcohol en de gevolgen hiervan nog niet goed kunnen overzien, raden wij je kind thuis 'leren drinken' af. 
Ga, het liefst al voordat je kind voor het eerst alcohol probeert, het gesprek met je kind aan en stel grenzen. Hoe jonger pubers aan alcohol beginnen, des te groter is de kans dat zij veel drinken en ook gaan roken of drugs gaan gebruiken. (stap.nl)

Advies voor ouders

Ouders weten niet altijd hoe ze om moeten gaan met alcoholgebruik van hun kinderen, vooral wanneer vrienden van hun kinderen mogen drinken. Dat het soms lastig is, is heel begrijpelijk. Uit onderzoek blijkt dat de regel ‘Geen alcohol voordat je 18 bent’ goed werkt, omdat jongeren het , als jongeren toch stiekem drinken, zich door deze regel geremd voelen. Natuurlijk proberen pubers nieuwe dingen uit en grenzen te verleggen, maar uit onderzoek blijkt deze jongeren minder veel en minder vaak drinken dan jongeren die wel mogen drinken of bij wie de regels minder duidelijk zijn. Wees daarom heel duidelijk over wat de regels zijn en ga regelmatig het gesprek aan over alcoholgebruik. (Zie: Praten met je kind over alcohol en drugs)

Voorbeeldrol ouders

Let op: Kinderen kijken tegen hun ouders op en nemen hun gedrag al snel over. Wees je daarom bewust van het voorbeeld dat je geeft! Ouders beseffen zich niet altijd hoe belangrijk deze voorbeeldrol is. Goed voorbeeld doet volgen! Laat bijvoorbeeld zien dat je het ook gezellig kunt hebben zonder alcohol en dat je nuchter kunt blijven op feestjes waar alcohol geschonken wordt. Zo leer je je kind vaardigheden, zoals vastberaden zijn en "nee" zeggen.

Mandy Gijsbers

Mandy Gijsbers werkt als preventiedeskundige voor Brijder. Ze gaat met jongeren en ouders in gesprek over middelengebruik en schermgebruik. Ook geeft ze training aan professionals. Ze werkt regelmatig samen met andere organisaties, zoals het jongerenwerk, Bureau Halt, het CJG en het JPT. 
 

Neem contact op met Mandy