Skip to main content

Kinderen zijn opmerkzaam

  • Kinderen kunnen, al vanaf hun tweede jaar, alcoholmerken herkennen en herkennen welke glazen bedoeld zijn voor alcoholische dranken.
  • Vanaf hun vierde jaar onthouden kinderen wanneer hun ouders drinken en merken ze dat het gedrag van hun ouders na het drinken verandert.
  • Daarom is Alliantie Alcoholbeleid Nederland begonnen met de campagne Zien Drinken, Doet Drinken. 

Imago alcohol 

Over het algemeen geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken positiever denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken, ongeacht de hoeveelheid die de ouders drinken. En als gevolg daarvan beginnen deze kinderen op jongere leeftijd met drinken en gaan deze kinderen later meer drinken.

Het goede voorbeeld

Wilt u een goed voorbeeld geven? De gezondheidsraad adviseert volwassenen om niet te drinken, of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag.