Skip to main content

Jongeren leven deels in een virtuele wereld en communiceren via andere wegen dan voorheen. Internationaal onderzoek liet zien dat één derde van de jongeren aangeeft dat zij later Vlogger of YouTuber wil worden. Dat is wel even wat anders dan de brandweerman van vroeger. 

Een aanzienlijk deel van de ouders is niet goed op de hoogte van de digitale wereld van hun kind. Digitaal pesten, verslaving aan games, sexting, het kan lang duren voordat de omgeving het doorheeft. Daarnaast maken de commercie én de criminaliteit handig gebruik van de digitale mogelijkheden en zijn zij moeilijk te herkennen tussen alle informatie op het scherm. 

Binnen Platform Kocon is de afgelopen 4 jaar intensief nagedacht over de digitale ontwikkelingen. We hebben ons laten informeren, er is onderzoek gedaan met scholieren en er zijn nieuwe projecten gestart. Hieronder valt ook het sextingproject ‘Shitzooi’ dat door de politie, Sociaal Content Creators, Welzijnskwartier en Halt is ontwikkeld en de landelijke en toonaangevende Hein Roethofprijs 2019 heeft ontvangen. Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot de oprichting van het Digitaal Plein Katwijk.

Het Digitaal Plein Katwijk team

Aan de voorkant de website, aan de achterkant alle organisaties die hun kennis en ervaring leveren aan het Digitaal Plein, met de contactpersonen van het team Digitaal Plein. Zij zijn zichtbaar aanwezig op het Digitaal Plein, kunnen vragen beantwoorden en zorgen dat hulp wordt ingeschakeld als dat nodig is. De vormgeving van het Digitaal Plein met herkenbare Katwijkse elementen is gedaan door het innovatieve designbureau Kees™. Het opbouwen en onderhouden van de inhoud gebeurt door Stephan van Sociaal Content Creators samen met de contentgroep. 

De eerste doelgroep is de ouders van kinderen en pubers. Zij krijgen informatie via korte tekstblokken waarachter meer informatie schuilgaat samen met veel beeldmateriaal. De ouders kunnen vragen stellen aan de contactpersonen. Dat is een begin. Het Plein zal zich uitbreiden naar andere doelgroepen, steeds meer een interactief karakter krijgen en de verbinding zoeken met hulpverlenende organisaties.