Skip to main content

Vormen van overlast

Overlast kan bijvoorbeeld herrie, vuil of een dreigende houding van mensen om u heen zijn. Mensen kunnen om allerlei redenen dit soort gedrag vertonen: spanning, geestelijke problemen, gebrek aan normen, alcohol- of druggebruik. In feite doet de reden er niet heel veel toe, geen van deze redenen geeft hen het recht u last te bezorgen. 

Maar wat kunt u doen?

U kunt er zelf op afstappen en het ter sprake brengen, maar dat is spannend. Het kan uitlopen op een flinke ruzie of erger en de meeste mensen schrikken hier, héél begrijpelijk, voor terug.

Als er sprake is van een dreigende situatie waarin direct hulp nodig is bel dan de politie: 112 dus. De politie is dan zo snel mogelijk ter plaatse en grijpt in. Als er niet direct hulp nodig is, dan kunt u een melding doen bij de politie via het nummer via 0900-8484.

Waarom melden?

De politie kan niet altijd onmiddellijk ingrijpen. Er zijn veel regels waar zij zich aan moeten houden om te bepalen of zij in actie mogen komen of niet. Toch heeft het altijd zin om te melden! Er wordt namelijk een dossier opgebouwd. Hoe vaker er wordt gemeld over dezelfde persoon of situatie, des te groter is de kans dat de politie in actie kan komen. Dus ook als er op uw melding niet onmiddellijk actie wordt ondernemen heeft het wél zin!

Anoniem of niet?

Als u meldt, maakt u zich bekend bij de politie. De politie hoeft uw naam niet te noemen tegenover degene die voor overlast zorgt. U kunt dus anoniem blijven. De dader kan natuurlijk wel gaan gissen van wie de melding komt.

Meldpunt Zorg en Overlast

Als u naar de site van het Zorg- en Veiligheidshuis gaat kunt u algemene informatie lezen over zowel zorg als overlast. Als u overlast wilt melden, klik dan op deze link en vul het formulier in. 

Daarna neemt het meldpunt telefonisch contact met u op om te vragen wat er aan de hand is en om te overleggen wat zij voor u kunnen doen. Als u meldt dan maakt u zich bekend bij het meldpunt maar kunt u wel met hen afspreken dat u naar de dader anoniem blijft.

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem melding kunt doen over criminaliteit. Je kunt er ernstige misdaden als bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel melden. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij MMA terecht. Jouw anonimiteit is voor MMA belangrijker dan het oplossen van een onderzoek. Meer weten? Klik hier.

Blijf melden

Heeft u met overlast te maken en doet u niets, dan is de kans groot dat het voortduurt! Als u en anderen om u heen consequent melding doen bij overlast, dan kan dit voor verandering zorgen. 
Dus: volhouden en blijven melden!