Skip to main content
  • Iemand die lachgas inhaleert, komt in een korte roes terecht.
  • Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's van lachgas.
  • Door verkeerd gebruik van lachgas kunnen de longen bevriezen en kun je brandwonden krijgen rond je mond.
  • Maak het gebruik van lachgas met je kind bespreekbaar!
Lachgas, lachgasballon

Effecten

Het lachgas wordt geïnhaleerd vanuit een ballon die gevuld wordt door middel lachgaspatronen. De effecten zijn direct merkbaar. Iemand die lachgas inhaleert, komt in een roes terecht. Beelden en geluiden kunnen in elkaar overlopen. Dit kan voor een blij gevoel of een lachkick zorgen. Daarnaast veroorzaakt lachgas duizeligheid en verdoving van pijn. Ook kan je misselijk worden van lachgas en zelfs flauwvallen. Lachgas is na enkele minuten uitgewerkt. Wanneer iemand lachgas heeft gebruikt, is dit dus niet te zien.

De wet

Paul Blokhuis, staatsecretaris van Volksgezondheid & Welzijn, wil recreatief gebruik van lachgas verbieden, omdat het inademen van lachgas gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en omdat lachgasgebruik voor overlast en een onveilig gevoel kan zorgen. Denk aan rondslingerende lachgaspatronen en het gebruik van lachgas in het verkeer. Het gebruik van lachgas in het verkeer is overigens al verboden.

Nu lachgas vaker gebruikt wordt, neemt ook het extreme gebruik toe. Dat heeft al een aantal keer tot ernstige gezondheidsschade geleid. Ook is het verhandelen van lachgas een soort ‘ big business’ geworden. Het gebruik van lachgas is nog altijd (veel) kleiner dan dat van bijvoorbeeld cannabis, tabak en alcohol .

Al met al leidt dat er toe dat overheden vanuit zowel gezondheid als openbare orde bezig zijn om wetten en of regels te maken waarmee onaanvaardbare en gevaarlijke situaties kunnen worden bestreden.

Gezondheidsrisico's

Het inhaleren van lachgas kan zorgen voor een zuurstofbeperking. Hierdoor kunnen klachten ontstaan, zoals misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Dit is geen reden voor paniek.

Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's van lachgas. Mogelijk heeft lachgas een nadelig effect op de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast kan veel en vaak gebruik, zorgen voor bloedarmoede en neurologische klachten. Ook weten we dat een puberbrein nog niet uitontwikkeld is en daardoor gevoeliger is voor de effecten van drugs. Klik op deze link voor meer informatie over de risico's van lachgas. 

Door verkeerd gebruik van lachgas, rechtstreeks uit het patroon, kunnen de longen bevriezen en kun je brandwonden krijgen rond je mond.

Jongeren en lachgas

Van de 14- en 15-jarige scholieren heeft  minder dan 2 % in de afgelopen 4 weken lachgas gebruikt. Het is een middel waarover heel veel berichten zijn, maar het is dus (gelukkig) maar een kleine groep die dat doet. Het vermoeden is dat het percentage onder de iets oudere jongeren hoger is, maar dat weten we (nog) niet zeker. Het middel zelf is niet heel gevaarlijk, tenzij je het vaak en in grote hoeveelheden gebruikt.

Het gebruik van lachgas is in Nederland toegenomen. In 2017 had bijna 1 op de 10 jongeren (tussen de 12 en 16 jaar) ervaring met lachgas. Van de volwassen bevolking had 4,9% ooit lachgas gebruikt. De politie van Katwijk is zich bewust van het feit dat deze middelen in toenemende mate gebruikt worden, maar merkt dat het lastig is om hier zicht op te krijgen.

Maak lachgas bespreekbaar!

Kinderen van 12 jaar en ouder hebben vaak al van lachgas gehoord. Maak het gebruik van lachgas met je kind bespreekbaar! Vraag wat hij/zij hierover weet en wat hij/zij hiervan vindt. Bespreek de risico’s, bepaal je standpunt en zorg ervoor dat je kind op de hoogte is van de regels rondom lachgas. (Zie: Regels over middelengebruik)

Wat je als ouder moet weten over lachgas