Skip to main content

De belangrijkste redenen van crimineel gedrag zijn op een makkelijke manier veel geld verdienen, het verkrijgen van status. Daarnaast is er vaak sprake van druk. Jongeren worden actief geworven en ingezet. En omdat geld snel went, is het aanlokkelijk om door te gaan. Hoe zo'n geldezel geronseld wordt, zie je in de onderstaande video.

 

Gevolgen

Jongeren hebben zelf vaak niet door waar ze in beland zijn, totdat het te laat is. Daarnaast blijft het, mede dankzij de digitale wereld waarin het zich veelal afspeelt, vaak lang verborgen voor de directe omgeving. Dat leidt tot eenzaamheid en schuldgevoel bij de jongere en onzekerheid bij de ouders/verzorgers over wat er met hun kind aan de hand is. 

Wanneer de jongere betrapt wordt, kunnen de gevolgen groot zijn. Jarenlang geen bankrekening kunnen openen, schulden, een Haltafdoeningen en in het ergste geval zelfs een strafblad.

Tips voor ouders

Als ouder ben je verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving waarin je kind kan opgroeien. Maar hoe zorg je dat de omgeving veilig is wanneer je niet altijd weet waar je kind mee bezig is?

  1. Ga het gesprek aan over dit thema. Vraag wat u kind hiervan om hem/haar heen ziet of hoort. Geef informatie en maak afspraken.
  2. Ken uw kind en blijf met uw kind in contact. Een kind met Snel-Geldproblemen gaat zich vaak anders gedragen. Er wordt bijvoorbeeld gebeld en u mag niet weten met wie. Plotseling vindt u dure spullen in huis. Klopt het wat je ziet of zit er iets vreemds of geheimzinnig aan?
  3. Tot het 18e jaar nodig een vorm van controle uit te oefenen. Natuurlijk controleer je een kind dat nog op de basisschool zit anders dan een kind van 12 of ouder. Belangrijk is dat de huisregels duidelijk zijn.
  4. Bespreek met je kind wat je controleert en tot welke leeftijd je dit blijft doen. Stiekem kijken werkt niet goed, met onderlinge afspraken kom je verder.
  5. Veel ouders aarzelen met het stellen van duidelijke regels en bij het doen van periodieke controles, omdat zij bang zijn dat dit het contact en de band met hun kind belemmert. De meeste kinderen zijn juist heel erg geholpen met die regels. Daarbij zorgen de regels voor duidelijkheid, waardoor er minder strijd ontstaat. Bovenal is het voor kinderen belangrijk dat  zij weten dat zij altijd bij u terecht kunnen als ouder. Juist wanneer het misgaat. En arm om de schouder en een behulpzame volwassenen zijn op zo’n moment hard nodig.