Skip to main content

Een reden om hieraan mee te doen kan zijn dat je op een gemakkelijke manier veel geld verdient en/ of omdat je er status door krijgt. Er is ook vaak sprake van druk: jongeren worden actief geworven en ingezet. Omdat geld snel went, is het ook aanlokkelijk om door te gaan. Hoe zo'n geldezel geronseld wordt zie je in de onderstaande video.

 

Gevolgen

Jongeren hebben zelf vaak niet door waar ze in belanden, totdat het te laat is. Het speelt zich veelal af in de digitale wereld en blijft daarom ook gemakkelijk lang verborgen voor de directe omgeving. Dat leidt op zijn beurt tot eenzaamheid en schuldgevoel bij de jongere en onzekerheid bij de ouders/verzorgers over wat er met hun kind loos is. 

Wanneer de jongere betrapt wordt, kunnen de gevolgen groot zijn. Jarenlang geen bankrekening kunnen openen, schulden hebben, een Haltafdoening krijgen en in het ergste geval zelfs een strafblad.

Tips voor ouders

Als ouder probeer je te zorgen voor een veilige waarin je kind kan opgroeien. Maar hoe zorg daarvoor als je niet altijd weet waar je kind mee bezig is?

  1. Ga het gesprek aan over dit thema. Vraag wat u kind hiervan om zich heen ziet of hoort. Geef informatie en maak afspraken.
  2. Ken uw kind en blijf met uw kind in contact. Een kind met Snel-Geldproblemen gaat zich vaak anders gedragen. Er wordt bijvoorbeeld gebeld en u mag niet weten door wie. Plotseling vindt u dure spullen in huis. Klopt het wat je ziet of zit er iets vreemds aan?
  3. Tot het 18e jaar nodig een vorm van controle uit te oefenen. Natuurlijk controleer je een kind dat nog op de basisschool zit anders dan een kind van 13 of ouder. Belangrijk is dat de huisregels duidelijk zijn.
  4. Bespreek met je kind wat je controleert en tot welke leeftijd je dit blijft doen. Stiekem kijken werkt niet goed, met onderlinge afspraken kom je verder.
  5. Veel ouders aarzelen met het stellen van duidelijke regels en het doen van periodieke controles, omdat zij bang zijn dat dit het contact en de vertrouwensband met hun kind belemmert. De meeste kinderen zijn juist heel erg geholpen met die regels: zeggen wat je doet en doen wat je zegt maakt betrouwbaar!  Daarbij zorgen de regels voor duidelijkheid, waardoor er minder strijd ontstaat. 
  6. Bovenal is het voor kinderen belangrijk dat zij weten dat zij altijd bij u terecht kunnen als ouder. Juist wanneer het misgaat. Een arm om de schouders en een behulpzame volwassene zijn op zo’n moment hard nodig.