Skip to main content

Geen medisch advies

Het Digitaal Plein Katwijk is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van het Digitaal Plein Katwijk kunnen ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is. Het Digitaal Plein Katwijk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Automatische vertaaldiensten

Digitale Plein Katwijk biedt automatische vertaaldiensten aan als een service om de toegankelijkheid van informatie te verbeteren. Hoewel we ons best doen om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen automatische vertaalsystemen fouten bevatten of nuances missen die inherent zijn aan menselijke vertalingen. We kunnen daarom niet garanderen dat de vertalingen volledig accuraat, up-to-date of geschikt zijn voor specifieke doeleinden.

Gebruikers worden geadviseerd om de automatisch vertaalde inhoud kritisch te evalueren en indien nodig te verifiëren met originele bronnen. Digitale Plein Katwijk is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, misinterpretaties, verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik van automatisch vertaalde inhoud.

Het gebruik van automatische vertalingen op Digitale Plein Katwijk is geheel op eigen risico van de gebruiker. Voor belangrijke of juridisch bindende documenten wordt aanbevolen om een professionele vertaler te raadplegen.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Digitaal Plein Katwijk worden aangeboden. Deze links zijn met zorgvuldigheid bij elkaar gezocht en zijn uitsluitend ter informatie. Het Digitaal Plein Katwijk heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.