Skip to main content

Geen medisch advies

Het Digitaal Plein Katwijk is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van het Digitaal Plein Katwijk kunnen ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is. Het Digitaal Plein Katwijk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Digitaal Plein Katwijk worden aangeboden. Deze links zijn met zorgvuldigheid bij elkaar gezocht en zijn uitsluitend ter informatie. Het Digitaal Plein Katwijk heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.