Skip to main content
  • BMI, ofwel Body Mass Index, is een standaard waaraan we kunnen zien of we op gezond gewicht zijn
  • Van de Katwijkse jongeren in de onderbouw (12,13 en14 jaar) bleek bij meten en wegen dat 19,2% overgewicht had
  • Ondergewicht komt lang niet zoveel voor als overgewicht, maar kan natuurlijk wel een probleem zijn
  • Obesitas is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid

BMI

BMI, ofwel Body Mass Index, is een standaard waaraan we kunnen zien of we op gezond gewicht zijn. Het wordt gebruikt voor het berekenen van een gezond gewicht. De BMI-waarde geeft de verhouding weer tussen de lengte van je lichaam en je gewicht. Klik op de link om jou BMI uit te rekenen.

We kunnen ons voorstellen dat je naar aanleiding van de uitkomst van de BMI nog vragen hebt. Door op de link te klikken, kom je uit bij het Voedingscentrum waar je antwoorden kunt vinden op de meest gestelde vragen, zoals:

  • Ik heb ondergewicht en wat nu? 

  • Hoe kan ik mijn gezond gewicht behouden?

  • Of ik heb overgewicht en wat kan ik hier aan doen?  

Te zwaar of te licht?

Of je er nu tevreden mee bent of niet, gewicht is voor jongeren én volwassenen een onderwerp waar ze vaak mee bezig zijn. Het beïnvloedt je stemming, je zelfvertrouwen, je fitheid en nog veel meer.

Wat vindt jij van jezelf? En weet je dat door jezelf te meten en te wegen of omdat je jezelf vergelijkt met mensen in de reclame of op sociale media?

Echt meten en wegen kan je helpen om een reëel beeld te krijgen van je gewicht en niet alleen op je gevoel en beeldvorming af te gaan. Klik hier om te bekijken hoe je je goed opmeet en wat normaal is.

"Door jezelf de hele dag te vergelijken met anderen en de lat te hoog te leggen, kom je geen steek verder."

Te zwaar:

Van de Katwijkse jongeren in de onderbouw (12,13 en14 jaar) bleek bij meten en wegen dat 19,2% overgewicht had. Als je zo jong te zwaar bent, dan speelt dat vaak het verdere leven een rol.

In 2017 gaf 22,2% van de leerlingen in de bovenbouw aan zichzelf te zwaar te vinden. Dit is hun eigen idee hierover, het is niet gemeten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt: 'Bij overgewicht en obesitas is sprake van een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. Het gaat dus niet alleen om blij zijn met jezelf maar ook om gezondheid.' 

Te licht: 

Ondergewicht komt lang niet zoveel voor als overgewicht, maar kan natuurlijk wel een probleem zijn. Ondergewicht komt op een aantal manieren voor:

  • In de puberteit, als een jongere eerst de hoogte in schiet en dan pas in gewicht toeneemt.

  • In de eigen beleving en als tijdverschijnsel. Vooral als jongens ‘gespierd’ willen zijn.

  • In extreme mate zoals bij een eetstoornis.

Als het gaat om de eerste twee punten, dan is dat zelf vaak wel op te lossen. Anorexia is een ernstige ziekte waarbij hulp absoluut nodig is! Klik hier voor meer informatie over anorexia en hoe je hiermee om kunt gaan. 

Wat is Obesitas?

En dan?

Je hebt nu gemeten of je gewicht OK is of niet. Maar als je iets aan je gewicht wilt veranderen, hoe doe je dat dan? Gewicht wordt bepaald in de combinatie van eten en bewegen. Je kunt met een van de twee, of allebei proberen te veranderen. Heb je vragen na het lezen van dit stuk? Neem dan contact met ons op, we beloven snel te reageren!

Pel van Hattum

Pel van Hattum geeft al heel lang voorlichting bij de GGD én is vader. Hij weet veel van genotmiddelen, regels, sociale media, voeding en bewegen. Misschien kennen jullie hem wel van de oudervoorlichtingen op de Katwijkse scholen voor Voortgezet Onderwijs. "Serious business natuurlijk, maar ik neem mezelf wel met een korreltje zout op zijn tijd."

Neem contact op met Pel