Skip to main content
telefoon oplader brand
lithium ion batterij

 

Wat is een lithium-ion batterij?

Elk huishouden heeft gemiddeld 125 batterijen en accu's liggen. Een aantal van deze batterijen en accu’s zitten in oplaadbare apparaten. Denk bijvoorbeeld aan die in telefoons of elektrische fietsen. In een lithium-ion batterij zit veel meer energie dan in een standaard penlite batterij en dat heeft veel voordelen. Maar tegelijkertijd neemt de zorg over dit nieuwe type batterij toe, omdat deze spontaan kan ontbranden of zelfs ontploffen.

De juiste oplader

Ook het gebruik van de juiste oplader is van groot belang. De opladers die zijn meegeleverd met het apparaat zijn voorzien van een CE-markering. Dit wil zeggen dat dit product voldoet aan de Europese eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Hiermee verklein je de kans op gevaar. Maar ook het gebruik van de juiste lader kan verkeerd aflopen. Als deze beschadigd is kan het onderstaande probleem leiden tot nog grotere problemen. Let dus goed op!

De Brandweer heeft samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting 10 tips opgesteld om veilig op te laden.

  1. Lees de handleiding van het apparaat
  2. Gebruik alleen de originele oplader
  3. Houd het oplaadbare apparaat uit het volle zonlicht en vermijd vrieskou
  4. Laad het apparaat minstens eens in de drie maanden op
  5. Is het apparaat gevallen, beschadigd of vervormd? Leg ‘m dan buiten neer en lever ‘m zo snel mogelijk in
  6. Heeft de accu van het apparaat onderhoud nodig? Laat dit altijd aan een deskundige over
  7. Leg het apparaat tijdens het opladen op een stabiele, onbrandbare plaats
  8. Laad het apparaat bij voorkeur overdag op
  9. Laad het apparaat op in een ruimte waar een rookmelder hangt
  10. Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij of accu vol is

Deze tips uitprinten en goed zichtbaar in huis ophangen?