Skip to main content

Tip 1: Ga het gesprek aan!

Allereerst is het belangrijk om het gesprek met je kind aan te gaan, al voordat het kind met middelen in aanraking is gekomen. Bijvoorbeeld wanneer je samen staat af te wassen, je een programma bekijkt waarin drugsgebruik voorkomt of wanneer er een reclame over alcohol op tv voorbij komt.

Tip 2: Wees nieuwsgierig

Stel open vragen. Vraag je kind wat hij/zij al over middelengebruik weet. Vaak heeft je kind hier al heel wat over gehoord of gezien, via social media, van verhalen, op tv of door eigen ervaring. Vraag ook naar hoe je kind over drugs denkt en waarom hij/zij die mening heeft.

Tip 3: Verdiep je in het thema

Houd in de gaten wat er speelt in de leefwereld van je kind en zorg ervoor dat je genoeg weet over alcohol of drugs om hierover het gesprek aan te gaan en de risico’s te bespreken. De informatie die je kind heeft opgevangen, kan verkeerde informatie zijn. Lees je daarom goed in of kijk betrouwbare programma’s over alcohol of drugs.

Tip 4: Houd het luchtig

Als het om middelengebruik gaat, benoemen we vaak direct de nadelen en de gevaren hiervan op, waardoor het gesprek een ongemakkelijke lading krijgt. Hierdoor zou het je contact met je kind kunnen verliezen. Bespreek waarom mensen drugs of alcohol gebruiken en leg vervolgens uit wat de nadelige effecten en risico’s zijn. Vertel geen spookverhalen, maar probeer objectieve informatie te geven.

Tip 5: Bespreek de regels

Het is belangrijk dat je kind weet wat je van hem/haar verwacht als het om middelengebruik gaat. Vaak is hier nog veel onduidelijkheid over. Spreek de regel daarom uit. Regels geven geen garanties, maar hebben wel een remmende functie op het gedrag van het kind. (Zie: Regels over middelengebruik)

Tip 6: Bekijk een webinar van Brijder

In deze gratis webinar wordt door preventiedeskundigen van Brijder uitgelegd hoe je het gesprek over alcohol en drugs aan kan gaan. Daarnaast worden er vragen van ouders over dit thema beantwoord. Een aanrader!

Petra van der Meij

Petra van der Meij werkt als preventiedeskundige voor Brijder. Ze gaat met jongeren en ouders in gesprek over middelengebruik en schermgebruik. Ook geeft ze training aan professionals. Ze werkt regelmatig samen met andere organisaties, zoals het jongerenwerk, Bureau Halt, het CJG en het JPT. 
 

Neem contact op met Petra