Skip to main content

Tip 1: Ga het gesprek aan!

Allereerst is het belangrijk om het gesprek met je kind aan te gaan, al voordat je kind met middelen in aanraking komt. Maak er geen 'officiële vergadering' van maar doe het op een moment dat het uitkomt, bijvoorbeeld als je samen staat af te wassen, je een programma bekijkt waarin drugsgebruik voorkomt of wanneer er een reclame over alcohol op tv voorbij komt.

Tip 2: Wees nieuwsgierig

Stel open vragen. Vraag je kind wat hij/zij al over middelengebruik weet. Vaak heeft je kind hier al heel wat over gehoord of gezien, via social media, van verhalen, op tv of door eigen ervaring. Vraag ook naar hoe je kind over drugs denkt en waarom hij/zij die mening heeft. Laat je kind praten, hoe meer zij praten hoe meer je te weten komt.

Tip 3: Verdiep je in het thema

Houd in de gaten wat er speelt in de leefwereld van je kind en zorg ervoor dat je genoeg weet over alcohol of drugs om hierover het gesprek aan te gaan. De informatie die je kind heeft opgevangen kan verkeerde informatie zijn van slechte websites of praatjes van vrienden. Lees je daarom goed in of kijk betrouwbare programma’s over alcohol of drugs. Het betekent niet dat je van alles exact op de hoogte moet zijn maar informeer jezelf in ieder geval over de middelen waar ze het eerst mee in aanraking komen; vooral alcohol , tabak, vapen en misschien hasj en wiet.

Tip 4: Houd het luchtig

Begin niet meteen over de nadelen en risico's, ook al zijn ze nog zo waar. Dit kan het gesprek doodslaan en dan kom je niet verder. Laat hen vertellen. Probeer ook te voorkomen dat je in de emotie schiet, dat doet je puber vaak al wel. Bespreek waarom mensen drugs of alcohol gebruiken en leg vervolgens uit wat de nadelige effecten en risico’s zijn. Vertel geen spookverhalen, maar probeer objectieve informatie te geven.

Tip 5: Bespreek de regels

Het is belangrijk dat je kind weet wat je van hem/haar verwacht als het om middelengebruik gaat. Vaak is hier nog veel onduidelijkheid over; spreek de regel daarom uit. Regels geven geen garanties, maar hebben wel een remmende functie op het gedrag van het kind. (Zie: Regels over middelengebruik)

Mandy Gijsbers

Mandy Gijsbers werkt als preventiedeskundige voor Brijder. Ze gaat met jongeren en ouders in gesprek over middelengebruik en schermgebruik. Ook geeft ze training aan professionals. Ze werkt regelmatig samen met andere organisaties, zoals het jongerenwerk, Bureau Halt, het CJG en het JPT. 
 

Neem contact op met Mandy