Skip to main content

Giften zijn uitsluitend bestemd voor noodsituaties zoals huisuitzetting, gebrek aan eten, voorkomen afsluiting energie en/of water en incidenten zoals een woningbrand. 

Als een gift van maximaal € 750,- een belangrijke bijdrage kan leveren ter preventie van grotere problemen kan er een beroep gedaan worden op het Noodfonds. Enkel medewerkers van professionele hulp- of dienstverlenende organisaties kunnen een aanvraag voor een gift indienen. 

Wie kan de aanvraag indienen?

Medewerkers van hulpverlenende organisaties, zoals Broodnodig, Kwadraad, het wijkteam en Grip op de Knip, kunnen een onderbouwd schriftelijk beroep doen op het Noodfonds. De documenten  voor een aanvraag zijn te vinden via onderstaande links:

Het Noodfonds van Kocon kon de afgelopen jaren regelmatig een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van huisuitzettingen of het afsluiten van water en elektra. Gemiddeld wordt er 20 keer per jaar een beroep op het Noodfonds gedaan. In de periode 2012 t/m 2018 ging het onder andere om 22 huurders van Dunavie met huurachterstanden en een dreigende huisuitzetting. In de laatste maanden van 2021 waren dit er zelfs 20. Vaak blijkt in de praktijk dat een beperkte bijdrage (maximaal € 750,00 per huishouden) het begin is van een totaaloplossing.

Onlangs hebben we in samenwerking met de gemeente het maximum bedrag van 500,-- naar 750,00 kunnen verhogen.

Samenwerking

Samenwerking vindt plaats met kerken en maatschappelijke organisaties in Katwijk.

Organisaties die een gift kunnen aanvragen voor hun cliënten uit Katwijk zijn bijvoorbeeld

 • Maatschappelijk werk -   Kwadraad 
 • Wijkteams Katwijk
 • Stichting De Binnenvest
 • Gemeente Katwijk –      Sociale Zaken - BIP- Zorgloket
 • Bureau Kwetsbare Kinderen GGD
 • Grip op de Knip Katwijk 
 • Voedselbank Katwijk
 • Project Broodnodig 
 • Stichting MEE 
 • Huisartsen Katwijk
 • De Brug Midden-Nederland

Inkomsten

De inkomsten voor het Noodfonds zijn afkomstig van giften van organisaties en particulieren en eventuele renteopbrengsten van de Stichting Kocon. 

Contact/aanvragen

Contactpersoon van Stichting Kocon voor het Noodfonds is: 

Marike van Vels 

Secretaris Kocon 

E-mail: info@kocon.nl

Telefoon: 06-238 78 944. 

Rekeningnummer Stichting Kocon Kocon in Katwijk: NL38 RABO 0336 8532 11