Skip to main content

Afspraken maken over huiswerktijd en schermtijd (gamen, tv & telefoon) is erg belangrijk, maar leidt ook gemakkelijk tot ruzie. Toch heeft uw koter er alle belang bij begrensd te worden in de tijd die hij aan schermpjes besteedt.

Reacties van jongeren

In onze gastlessen geven jongeren zelf aan dat ze vinden dat ze veel te veel tijd besteden aan schermpjes, waaronder gamen. Als je hen dan vraagt hoe ze dat gaan beperken dan weten ze dat niet. Zelf dragen ze dan meestal aan “Dan moet mijn moeder/ vader de stekker eruit trekken”.

Dat klinkt raar, maar eigenlijk bedoelen ze “Help! Ik weet dat ik teveel tijd besteed aan gamen/aan mijn telefoon, maar het lukt mij zelf niet om op tijd te stoppen!” Dat is een vraag die je serieus moet nemen.

Pick your battles

Tijd besteden aan een scherm is precies één van die dingen die de moeite waard zijn om de strijd óver aan te gaan: het levert op lange termijn schade op als er teveel tijd aan besteed wordt. Het gaat dan ten koste van belangrijkere zaken, zoals huiswerk, bewegen of slapen.

Overbelast

Wanneer een puber veel tijd aan verschillende dingen besteed (denk aan school, huiswerk, gamen, sporten en een bijbaantje), kan hij die verschillende dingen niet allemaal even goed doen en kan hij/zij overbelast raken. (Bron: Puberbrein Binnenstebuiten) Er wordt teveel van hem/haar gevraagd. Help uw kind daarom met plannen, niet alleen van het huiswerk, maar ook van overige activiteiten.

Geef grenzen aan

Wacht niet met de grens te stellen totdat het rapport tegenvalt, uw kind erg vermoeid is of het schermgebruik tot veel strijd leidt. Bespreek de regels en handhaaf deze regels ook.

  • Spreek af dat de schermpjes (telefoon, tv, enzovoort) uitstaan tijdens het huiswerk maken en leg de telefoon eventueel even op de kast.
  • Geef van tevoren een eindtijd op “Om 6 uur gaan we eten en dan zorg je dat aan tafel bent.” En waarschuw hem een kwartier voor die eindtijd “Het is kwart voor 6 en ga je spel afronden want we gaan zo eten.”
  • Ook kan je een maximumduur instellen: ”Je mag maximaal 2 uur spelen vanavond!”
  • Verdiep je in wat je kind online doet en meemaakt.

En dan?

Volgt hij/zij de regels op? Laat dan weten dat je dat fijn vindt en waardeert! Hier zijn jongeren erg gevoelig voor.

Als hij/zij de regels overtreedt, bespreek dan eerst wat maakte dat de regel naleven niet is gelukt, wat uw kind kan doen om de regel de volgende keer na te leven en hoe u hier als ouder bij kan helpen.

Regels handhaven

Lukt het dan nog niet? Dan zit er niks anders dan een passende consequentie inzetten. Bijvoorbeeld de stekker eruit trekken of afspraken dat hij/zij morgen niet mag gamen. Dat is niet leuk op dat moment, het is wel nodig, en op de lange duur levert het je ook respect op. Jongeren die alles mogen van hun ouders hebben in de regel ook weinig respect voor ze.

Succes (en sterkte)!

Pel van Hattum

Pel van Hattum geeft al heel lang voorlichting bij de GGD én is vader. Hij weet veel van genotmiddelen, regels, sociale media, voeding en bewegen. Misschien kennen jullie hem wel van de oudervoorlichtingen op de Katwijkse scholen voor Voortgezet Onderwijs. "Serious business natuurlijk, maar ik neem mezelf wel met een korreltje zout op zijn tijd."

Neem contact op met Pel