Skip to main content

Wat is een AED en waar kan ik er een vinden in Katwijk?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren. (Bron: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/wat-is-een-aed)

Reanimatie met een AED binnen 6 minuten na een hartstilstand vergroot de kans op overleven enorm. Daarom is er in 2018 in Katwijk een project gestart dat ervoor zou moeten zorgen dat de gemeente de status "HartVeilig" krijgt en behoudt. Het project wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers (tegenwoordig Stichting Katwijk HartVeilig). De stichting werkt samen met de landelijke organisatie HartslagNu en met STAN Global (ook bekend onder HartVeilig Wonen).

Hoe krijg ik die kast open in geval van nood?

Niet iedereen kan een AED-kast openmaken. Zodra er op de 112-meldkamer een melding van een hartstilstand binnenkomt, worden, naast de hulpdiensten, ook de bij HartslagNu aangesloten burgerhulpverleners opgeroepen. In Katwijk zijn er 661 burgerhulpverleners, in Rijnsburg 263 en in Valkenburg 83. Dit kunnen er nooit genoeg zijn, dus ben je in het bezit van bijvoorbeeld een BHV diploma, meld je aan!

Als elke minuut telt

In Katwijk is vorig jaar het onderstaande filmpje opgenomen dat een mooi beeld schetst van de goede samenwerking tussen de hulpdiensten en de burgerhulpverleners.

Stichting Katwijk Hartveilig

Sinds begin 2018 zet de gemeente Katwijk het Project Katwijk Hartveilig op, uitgevoerd door vrijwilligers van de werkgroep Katwijk HartVeilig. Deze werkgroep werkt samen met de landelijke organisaties Stichting HartslagNu en STAN Global (ook bekend als HartVeilig Wonen). Op 13 mei 2019 is de werkgroep omgevormd tot de zelfstandige Stichting Katwijk HartVeilig, die het project in samenwerking met de gemeente voortzet.

Mail Stichting Katwijk Hartveilig