Skip to main content

Wat is een AED en waar kan ik er een vinden in Katwijk?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren. (Bron: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/wat-is-een-aed)

Reanimatie met een AED binnen 6 minuten na een hartstilstand vergroot de kans op overleven enorm. Daarom is er in 2018 in Katwijk een project gestart dat ervoor zou moeten zorgen dat de gemeente de status "HartVeilig" krijgt en behoudt. Het project wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers (tegenwoordig Stichting Katwijk HartVeilig). De stichting werkt samen met de landelijke organisatie HartslagNu en met STAN Global (ook bekend onder HartVeilig Wonen).

Hoe krijg ik die kast open in geval van nood?

Niet iedereen kan een AED-kast openmaken. Zodra er op de 112-meldkamer een melding van een hartstilstand binnenkomt, worden, naast de hulpdiensten, ook de bij HartslagNu aangesloten burgerhulpverleners opgeroepen. In Katwijk zijn er 661 burgerhulpverleners, in Rijnsburg 263 en in Valkenburg 83. Dit kunnen er nooit genoeg zijn, dus ben je in het bezit van bijvoorbeeld een BHV diploma, meld je aan!

Als elke minuut telt

In Katwijk is vorig jaar het onderstaande filmpje opgenomen dat een mooi beeld schetst van de goede samenwerking tussen de hulpdiensten en de burgerhulpverleners.

Herman Oude Veldhuis

Herman is jeugdagent en werkt met ouders, jongeren en collega's om jeugd die dreigt te ontsporen of daar mee bezig is op het rechte pad te krijgen. Buiten de politie werkt hij samen met jongerenwerkers, Halt, de jeugdreclassering, het Jeugd- en Gezinsteam. Op scholen besteedt Herman veel tijd aan voorlichtingen om preventief te werken.

Neem contact op met Herman