Skip to main content

Het Visser ’t Hooft is weer volledig gestart, alle leerlingen komen dus weer naar school. Leny: “Het is fijn om op deze manier te kunnen starten. Opnieuw naar school, na een lange vakantie, betekent ook wat nieuwe regels. We merken dat de leerlingen er makkelijk aan wennen en dat de nieuwe regels snel een gewoonte worden.’’

De meeste leerlingen hebben het de afgelopen tijd echt goed gedaan.

Reacties leerlingen

Leny: “Je kunt merken dat de leerlingen het fijn vinden om elkaar weer te zien! Ze zoeken elkaar veel op.” Paul: “Daarnaast had niet iedere leerling thuis de mogelijkheid om rustig aan school te werken en waren er leerlingen die het lastig vonden om zichzelf te motiveren. Maar de meeste leerlingen hebben het de afgelopen tijd echt goed gedaan.”

Nieuwe werkwijze

Uiteraard zijn er ook op het Visser ’t Hooft maatregelen getroffen om alles in goede banen te leiden. Veel lokalen in de school zien er net iets anders uit dan normaal. Ook moeten er zoveel mogelijk ramen open in de lokalen. Paul: “Gelukkig is het weer tot nu toe nog goed!” Op de grond zijn lijnen getapet en de docenten hebben de opstelling van de tafels en de stoelen aangepast.. Paul: “De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar wel van de docenten en uiteraard houden de docenten ook 1,5 meter afstand van hun collega’s. Ieder lokaal heeft een ‘hoofdbewoner’, dit is de docent die het meest in dit lokaal lesgeeft. Hij/zij bepaalt de opstelling en de lokalen mogen tussendoor niet verbouwd worden. De docenten hebben hun lokaal zo ingedeeld, dat ze veel overzicht en ruimte hebben en zich makkelijk door het lokaal kunnen bewegen. De busopstelling waarin de meeste tafels en stoelen stonden, komt bijna niet meer voor.” Leny: “We kunnen nu niet vrij door het lokaal lopen en dat is bestwel wennen. Tegelijkertijd zijn we blij dat we weer voor een hele klas staan.”

Leswisselingen

Doordat veel docenten lesgeven in een vast lokaal, hoeven er bijna geen docenten door de gangen te lopen tijdens de leswisselingen. Moet dat wel, dan is dat vooral even goed plannen. De docent gaat kort voor het einde of kort na het begin van de les naar het volgende lokaal. Leny: “Wanneer je leerlingen passeert, gaan ze eigenlijk uit zichzelf opzij. Het is automatisme geworden. Natuurlijk gaat er ook weleens wat mis, maar meestal is dit niet bewust. We spreken de leerlingen erop aan en vervolgens gaat het goed.”

Ziekmeldingen

Wanneer een leerling ziek is, wordt er door de administratiemedewerker goed uitgevraagd wat er aan de hand is. De school houdt de landelijke richtlijnen aan. Leny: “We merken dat ouders zelf heel rationeel zijn en dat deze richtlijnen goed nageleefd worden.”

Het is soms spannend, dat is een feit, maar we zijn weer met goede moed begonnen!”

Spanningen

Leny: “Soms is er wat spanning onder de docenten. Als er een collega getest wordt en de uitslag blijkt positief te zijn, dan zijn de consequenties voor ons als docententeam groot. We houden afstand en we houden niet tegelijkertijd pauze, maar als een collega het virus blijkt te hebben, zijn er veel docenten die zich ook zullen moeten laten testen. We proberen daar niet te lang bij stil te staan. Het is soms spannend, dat is een feit, maar we zijn weer met goede moed begonnen!”

Op het Visser ’t Hooft in Rijnsburg zijn er geen leerlingen die het virus hebben gehad. Wel zijn er ouders, familieleden en kennissen van leerlingen geweest die het virus hebben gehad. Leny: “We merken dat deze leerlingen alerter zijn. Het heeft indruk gemaakt.”

Terugkijken

Beide docenten zijn tevreden over hoe het Visser ’t Hooft het onderwijs de afgelopen tijd heeft aangepakt. Leny: “Wanneer de maatregelen aangescherpt of versoepeld werden, hebben we steeds heel makkelijk geschakeld. We merkten dat het managementteam de situatie goed bekeek en vervolgens een duidelijk plan uitzette. Als dingen niet lekker liepen, bekeken we: Kunnen we dit veranderen of is dit nu eenmaal zo?” Paul: “Het was roeien met de riemen die je hebt en we hebben er het beste van gemaakt.”