Skip to main content

Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis vergaren over alcohol, vanaf vier jaar alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. Daarbij geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Het voorbeeldgedrag van een ouder, en dat van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe! Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen, geef je ze het goede voorbeeld mee. Dat vergoot de kans dat, wanneer jongeren al beginnen met alcohol drinken, ze op een latere leeftijd beginnen met drinken en ze minder drinken.

De campagne Zien drinken, doet drinken is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Vanuit Digitaal Plein Katwijk maken we gedurende de Alcoholactieweek en daarna, ouders en andere opvoeders bewust van de voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen.