Skip to main content

Het onderzoek richtte zich op het betrekken van kinderen bij de ontwikkelingen rondom AI, aangezien deze technologie een aanzienlijke impact zal hebben op hun dagelijks leven en dat van toekomstige generaties. Met deze inzichten willen de onderzoekers ervoor zorgen dat kinderen een stem hebben in de besluitvorming en dat hun behoeften en waarden worden meegenomen in de implementatie van AI.

De uitspraak van de 11-jarige jongen weerspiegelt een dieper besef van de waarde van menselijke interactie en de beperkingen van robotica. Hij benadrukte dat vriendschap niet alleen draait om functionaliteit, maar ook om emotionele aspecten zoals liefdevol en vriendelijk zijn, wat hij niet gelooft dat een robot kan bieden. Het onderzoek benadrukt het belang van het betrekken van kinderen bij de ontwikkeling van AI, zodat hun perspectieven kunnen bijdragen aan een meer evenwichtige en ethische benadering van AI die rekening houdt met menselijke behoeften, emoties en waarden.

Stephan de Ridder

Stephan de Ridder is werkzaam bij Sociaal Content Creator. Bij De Zintuigfabriek begeleidt hij jongeren om hun weg te vinden op het gebied van nieuwe media en ondernemen. Als één van de producenten van het preventieprogramma Shitzooi! heeft hij de Hein Roethofprijs binnen weten te slepen.

Neem contact op met Stephan