Skip to main content

Opleiding 

In vergelijking met het gemiddelde van Hollands Midden & Nederland, zitten er in Katwijk meer jongeren op het VMBO en minder op het VWO. Dit verschil is er altijd geweest, maar het wordt kleiner. Meisjes volgen gemiddeld een hogere opleiding dan jongens, dat is bijna overal zo.

Thuissituatie

Meer jongeren in Katwijk wonen bij hun beide ouders, in de meeste gemeenten loopt het percentage echtscheidingen langzaam op. Wanneer een jongere bij beide ouders woont, is dit een beschermende factor. Zo gebruiken deze jongeren over het algemeen bijvoorbeeld minder genotmiddelen en hebben ze minder last van emotionele problemen.

Welvaartsscore

In de thuissituaties van de jongeren is er vaker sprake van een 'lage welvaartsscore.' In Katwijk is er altijd gemiddeld wat minder rijkdom geweest: lagere opleidingen, lagere inkomens, kleinere huizen. Tegelijkertijd hebben veruit de meeste jongeren niet het idee dat er thuis moeite is om rond te komen.

Katwijkse jongeren positief

Katwijkse jongeren zijn nog iets positiever dan gemiddeld in HM. Ze hebben veel vertrouwen in de toekomst (87%), voelen zich gezond (84%) en gelukkig (88%). De trend door de jaren heen is heel gunstig, van 2008 naar 2019 zijn de cijfers alsmaar beter geworden.

Katwijkse jongeren ervaren op bijna alle criteria minder problemen dan gemiddeld in HM. Dit met uitzondering van het risico op gedragsproblemen.

Jongens zijn positiever over de toekomst dan meisjes, maar ook bij de meisjes is het laagste percentage hoog: 83 %. Eigenlijk zie je op bijna alle criteria dat meisjes veel meer problemen ervaren dan jongens. Dat roept vragen op:

  • Hoe ernstig is het?
  • Waar komt het door?
  • Welke interventie kun je er op zetten?

Wij zijn van plan om een aantal jongeren, jongens en meisjes, hierover te interviewen. De uitkomsten zullen we op Digitaal Plein Katwijk publiceren. 

Kortom

Jongeren in Katwijk hebben wat minder spullen en scholing, maar ze zitten best lekker in hun vel en dat is hartstikke belangrijk! Tegelijkertijd weten we nog niet precies welke invloed corona heeft op deze cijfers. Houd de site in de gaten voor meer informatie.

Pel van Hattum

Pel van Hattum geeft al heel lang voorlichting bij de GGD én is vader. Hij weet veel van genotmiddelen, regels, sociale media, voeding en bewegen. Misschien kennen jullie hem wel van de oudervoorlichtingen op de Katwijkse scholen voor Voortgezet Onderwijs. "Serious business natuurlijk, maar ik neem mezelf wel met een korreltje zout op zijn tijd."

Neem contact op met Pel