Skip to main content

Streng en consequent tegen drugsoverlast

Het gebruik van drugs heeft vaak ernstige gevolgen, zoals verslaving, overlast, geweld en ondermijnende criminaliteit. Illegale hennepteelt gaat vaak samen met diefstal van elektriciteit en zorgt voor brandgevaar voor de bewoners zelf, maar ook voor omwonenden.  Om die reden treedt de gemeente Katwijk tegen elke vorm van drugscriminaliteit consequent en vasthoudend op. Burgemeester Visser: "In 2020 zijn inmiddels zeven panden gesloten vanwege drugsoverlast. Daarnaast zijn er aan vier straatdealers een gebiedsverbod en een dwangsom opgelegd. Door een pand te sluiten, halen we de woning en daarmee ook de omgeving uit het criminele circuit. Het Openbaar Ministerie zorgt vervolgens voor de strafrechtelijke handhaving van betrokkenen."

Samen sterk

In samenwerking met politie, woningcorporatie Dunavie en het Openbaar Ministerie pakt de gemeente Katwijk deze vormen van criminaliteit aan. Met elkaar zetten zij zich in de gevolgen van drugsgebruik en –handel in de gemeente te beperken en de gemeente veilig te houden. Dit kan alleen met hulp van de inwoners: meld verdachte situaties via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Herman Oude Veldhuis

Herman is jeugdagent en werkt met ouders, jongeren en collega's om jeugd die dreigt te ontsporen of daar mee bezig is op het rechte pad te krijgen. Buiten de politie werkt hij samen met jongerenwerkers, Halt, de jeugdreclassering, het Jeugd- en Gezinsteam. Op scholen besteedt Herman veel tijd aan voorlichtingen om preventief te werken.

Neem contact op met Herman