Skip to main content

De HulpApp is tot stand gekomen door en met ervaringsdeskundigen en verwijst naar lokale en landelijke hulpverlenende instanties. Daarnaast biedt de app informatie, links naar lotgenotencontact en (indien gewenst) naar andere ondersteunende diensten, zoals financiële en juridische dienstverlening.  

De app is te openen via www.hulpapp.nl en te downloaden via de appstores van iOS en Android.