Skip to main content

Blijf in gesprek

In deze tijd is het belangrijk het gesprek als gezin aan te blijven gaan. Geef tijdens de gesprekken aan dat jullie meer dan anders met elkaar rekening moeten houden en dat iedereen baat heeft bij een goede sfeer. Kies een vast moment voor deze gesprekken.  

Vragen die u kunt stellen zijn:

 • Hoe gaat het?
 • Werken de afspraken binnen ons gezin?
 • Moeten we iets veranderen?
 • Hoe gaat het digitale schoolwerk?
 • Hoe ga jij om met beeldschermtijden?
 • Hoe vind je dat ik dat doe?
 • Kunnen we daarin iets veranderen? 

Tips:

 1. Spreek samen een dagindeling af. Wanneer moet er aan school gewerkt worden? Welke dingen moeten er verder nog gebeuren? Hoeveel tijd mag er dagelijks aan beeldschermen besteed worden? Wanneer mag er gegamed worden? Wat doe je tijdens de pauzes? Structuur is belangrijk voor jongeren en geeft houvast.
 2. Beeldschermtijd voor school is geen gametijd. Maak onderscheid tussen de verschillende vormen van beeldschermtijd: schoolwerk, ontspanning en sociale online contacten.  
 3. Zorg ervoor dat jongeren goed contact houden met hun mentor/docent van school. Ook als ouder mag je contact hebben met de mentor. De mentor wil graag weten hoe het met zijn/ haar leerling gaat, daarbij gaat het niet alleen over het schoolwerk.  
 4. Probeer je kind te verleiden tot het doen van andere activiteiten en geef alternatieven. Zeg niet zomaar 'stop' terwijl je kind aan het gamen is. Kondig van te voren aan dat het gamen gaat stoppen. Geef uw kind de gelegenheid zijn missie/game af te maken.
 5. Sommige jongeren zijn overactief bezig met schoolwerk en kunnen hierin doorslaan. Zorg voor voldoende afleiding. Is het nodig om hier een halt in te roepen? Ga dan het gesprek aan met je kind en deel je zorgen.  
 6. Wees creatief met media. Leer je kind hoe ze via Skype of FaceTime sociale contacten met anderen kunnen hebben, zodat ze in contact blijven met vrienden en vriendinnen. Geef je kind de vrijheid om online sociale contacten te hebben, voor hen is het belangrijk om dingen met vrienden te kunnen bespreken.
 7. Kijk eens mee met de game die je kind speelt of vraag om een keer mee te doen. Ook zijn er op internet leuke sites te vinden waarbij je gezamenlijk uitgedaagd wordt. Denk aan: quizzen, spellen, sporten, enzovoort.  
 8. Wees Flexibel. Een dagindeling hanteren is fijn, maar wees niet al te streng met de handhaving ervan. Het is nu eenmaal niet gemakkelijk om weken achtereen op elkaars lip te zitten, dus probeer het met elkaar gezellig te houden.

Tot slot

Het is voor niemand een makkelijke periode. Jongeren krijgen via sociale media ontzettend veel nieuws mee. Probeer dit te bespreken en te beperken. Het is belangrijk om ook andere zaken te bespreken en niet alleen de gesprekken te richten op het coronanieuws. 

Een aantal teksten uit dit artikel zijn overgenomen van Justine Pardoen. Klik op de button voor haar volledige artikel. 

 

Petra van der Meij

Petra van der Meij werkt als preventiedeskundige voor Brijder. Ze gaat met jongeren en ouders in gesprek over middelengebruik en schermgebruik. Ook geeft ze training aan professionals. Ze werkt regelmatig samen met andere organisaties, zoals het jongerenwerk, Bureau Halt, het CJG en het JPT. 
 

Neem contact op met Petra